??????????>???????>???>???·????????????

??????????

- ??????? -

2019-04-29

???

???·????????????

??
???
????????
????????
??
????
  • ????ο????????

  • ????????????????????????????

  • ?????? ??????????? ???????????????????????????????????????????лл??)

?????????

??????

???·????????????
?????é?Product application

??????????????????????????????????????????????????????????MP3??MP4??????????????????????????????????????????????????????????MP3??GPS???????????????????????????????

???????

???·????????????

 

?????é?Product application  

 

??????????????????????????????????????????????????????????MP3??MP4??????????????????????????????????????????????????????????MP3??GPS???????????????????????????????

 

Galvanometer-laser welding machine main applications include mobile phone shield??Metal mobile phone shell??Metal capacitor shell??MP3,MP4 shell, hard disk,Micro-motor,Sensors and other related products for high-speed spot welding and continuous welding, sealed welding.Consumer electronics products such as mobile phones, MP3, GPS metal and structural components welding.

 

 

???·????????????

 

??????????Technical-parameters

????????????????м???λ???????7000mm/s????????????Ч???

??????????????*????????????á?

??????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????

??Using high-speed scanning galvo laser positioning, speed up to 7000mm/s, greatly improving production efficiency

??Digital scanner interface??with strong anti-jamming ability and better stability

??Dedicated control software,it’s powerful, simple operate and compatible with multiple formats documents

??High power cooling system to meet production